Exposición: Sinerxias

Ata o 18 de agosto visitouse na cociña do castelo de Vimianzo a exposición “Sinerxías”, da xoieira Esther Ferreiro. Son preto de 50 pezas, segundo ela detallou a si mesma, moi únicas.

Emprega vidro de Murano e catro cores moi brillantes, grazas a que engade un mineral dunha mina próxima, a mica: Caolines de Vimianzo-Cavisa deu a súa colaboración ao artesán.

Perfecta sinerxia entre a artesá Esther Ferreiro, unha xalleira que dende o Castelo de Vimianzo traballa a artesanía do vidro creando pezas de xoias únicas de prata e vidro de murano e a empresa Caolines de Vimianzo – CAVISA (antigo Río Tinto), que para máis 35 anos recupera diferentes minerais da Costa da Morte.

Nos anos 70 a empresa Rio Tinto Minera atopou importantes depósitos de caolín de Vimianzo, durante 20 anos recolectouse fundamentalmente caolín para papel ou cerámica, considerando area e mica estériles.

Unha nova visión actualizada, baseada na economía circular e a simbiose empresarial e un estudo exhaustivo das necesidades e aplicacións dos mercados, fixo que Caolines continuase a súa viaxe baseada no uso integral dos antigos depósitos de mica de moscovita, arenas e caolíns, para moitos sectores: pinturas, cosméticos, farmacéuticos, plásticos, adhesivos, coches, compostos, agricultura ecolóxica, … e novas áreas para a rehabilitación ambiental, a construción ou o benestar animal.

E agora, Esther Ferreiro, coa súa particular visión, empregando ese inconfundible brillo que aporta a mica, levántana á condición de xoias nunha exposición de xoias en prata, vidro de murano e mica.